Systemisk coaching København Frederiksberg business

Coaching – vejen til nye handlemuligheder!

Hvis du søger inspiration og personlig udvikling i dit job, er coaching et godt bud!

Fokus i coaching er på mål, ressourcer og handlinger – og ofte får du også et blik indadtil på de “sandheder”, der begrænser dig.

Udvikling kan være både i forhold til helt konkrete problemstillinger, som f.eks. hvordan du bliver mere effektiv i din kommunikation – men også i forhold til mere abstrakte temaer som værdier og autenticitet.

Jeg tilbyder forløb til både ledere og medarbejdere. Samtalerne foregår 1:1 og kan finde sted i Søborg eller på Frederiksberg.