Privatlivspolitik – indsamling og anvendelse af personoplysninger

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne.
Du kan også læse om hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger. Min virksomhed følger GDPR lovgivningen.

Camilla Berg Kristensen (indehaver af Berg Psykologi) er data-ansvarlig og indsamler oplysninger om dig på tre måder:

  • Ved brug af cookies
  • Ved at du selv afgiver oplysninger i forbindelse med udfyldelse af en kontaktforrmular
  • Såfremt du starter i forløb hos mig, vil der også kunne tilgå mig information fra andre parter såsom forsikringsselskaber og egen læge

Hvad er cookies?

Første gang du besøger min hjemmeside modtager du automatisk en eller flere cookies. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din webbrowser (f.eks. Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera el. lign.), og som registrerer dig som unik bruger. Cookies gør det lettere at anvende internettet, fordi du ikke hele tiden skal begynde forfra. Websitet kan med andre ord bruge en cookie til at huske information om dine præferencer. Det er fx en cookie der gør, at du ikke behøver at logge ind på et site, som fx berg-psykologi.dk, hver gang du kommer på besøg.

Hvilke cookies bruger jeg?

  1. Jeg bruger cookies, der hjælper min virksomhed med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med min hjemmeside ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.
  2. Jeg bruger cookies til at spore besøgende på tværs af websites. Hensigten er at vise annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte bruger, og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts annoncører.

Hvad bruger jeg cookies til?

Cookies er med til at fortælle mig om dit besøg.

For at fastlægge, hvem der besøger berg-psykologi.dk, bruger jeg cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker. Her kan jeg indsamle informationer om hvor lang tid du besøger hjemmesiden, hvilke sektioner og hvor mange artikler du læser, om din computer har besøgt os før, hvilken browser og styresystem du bruger, IP-numre, hvilke annoncer du ser osv.

Hvor længe opbevarer jeg cookies?

De cookies, der er sendt til dig, vil blive opbevaret på dit udstyr i et varieret antal måneder fra sidste gang du var inde på berg-psykologi.dk. Hver gang du genbesøger hjemmesiden, forlænges perioden. De pågældende cookies slettes automatisk efter deres udløb.

Behandling af dine personoplysninger i forbindelse med udfyldelse af kontaktformular

Når du udfylder en kontaktformular på hjemmesiden (som er på en sikker server), bliver den sendt til mit mailsystem og lagret i krypteret form. Jeg benytter mig af et mailsystem, der hedder Protonmail, og det er din sikkerhed for at store selskaber som f.eks. google eller microsoft ikke “læser med over skulderen”.

Du skal dog være opmærksom på, at beskeden først er under “lås og slå”, når den er i min mailbakke, hvilket jo desværre ikke er nogen garant for om hackere har adgang til din computer. Skriv derfor kun kortfattet og overordnet, hvad din henvendelse drejer sig om.

Hvis du skriver en mail direkte til kontakt@berg-psykologi.dk, bliver mailen sendt til samme sikre server. Men igen; skriver du fra en usikker mail såsom gmail eller hotmail – eller fra din arbejdsmail – så skriv i sparsomme vendinger, hvad det drejer sig om.

Jeg gemmer beskeder og mails i op til 6 måneder efter vores sidste kontakt.


Behandling af dine personoplysninger i forbindelse med en ydelse

Hvis du køber en ydelse hos mig, vil du få udleveret særskilt information om databehandling, som du også har mulighed for at få gennemgået personligt.

Datasikkerhed

Uanset om jeg behandler dine personoplysninger med henblik på opfyldelsen af en kontrakt eller på baggrund af dit samtykke, vil jeg altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Jeg anvender følgende tredjeparter til behandling af dine data:

Protonmail i forbindelse med kontaktformular og mails

Regnskabssystemet Dinero i forbindelse med eventuelle fakturaer

En revisor i forbindelse med eventuelle fakturaer. Han er ligeledes underlagt tavshedspligt.

Jeg har indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er min garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Jeg anvender ligeledes Google. Min Google Analytics er sat op således at din IP-adresse er delvist anonymiseret ved besøg på min hjemmeside efter den 1. maj 2018 og fremadrettet.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning

Du kan altid kontakte mig for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger jeg ligger inde med.

Dette kan ske ved henvendelse til:

Camilla Berg Kristensen, Berg Psykologi

CVR-nr. 39257661

Tlf.  42 64 07 01

Email: kontakt@berg-psykologi.dk

Hvis der er fejl i mine oplysninger, kan du altid bede om at få dem rettet, så jeg har de rigtige, lige som du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet).

Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til mig på ovennævnte e-mailadresse.

Ønsker du ikke længere, at jeg skal behandle dine personoplysninger, eller at jeg skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende mig en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse. Du bedes i din anmodning medsende relevant dokumentation for, at du er den du udgiver dig for at være. Dvs. kopi af pas, sygesikring eller kørekort.

Hvis du ønsker at klage over Camilla Berg Kristensens/Berg Psykologi’s behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.