Hvad er stress?

Stress er ikke noget, man bilder sig ind – eller et svaghedstegn.

Det er tværtimod en meget reel tilstand, som i høj grad er fysiologisk.

I de følgende afsnit kan du læse om:

  • Hvad er stress – den korte forklaring
  • Hvad skal du gøre, hvis du er stresset?
  • Hvad er stress rent fysiologisk – den lidt længere forklaring, der også beskriver symptombilledet
Hvad er stress rent fysisk og psykisk?